Helptool - en manual til webtool!
Print Mail Webtool Login
English Dansk

Webtool Stifinder - Sider


Sider er en oversigt over de websider, som du har på dit website. Det indhold, der er på de enkelte websider, vises i Arbejdsområdet.
 
Når du højreklikker på en side i Webtool Stifinder, kan du vælge mellem forskellige funktioner. Disse funktioner gælder kun for den side, hvor du har sat musemarkøren, idet du højreklikker.
 

Højreklik funktioner: 

Slet side Her kan du slette en side.
Omdøb side Her kan du ændre navn på en side.
Flyt side Her kan du ændre placeringen eller rækkefølgen af dine sider.
Ny underside Her kan du oprette en ny webside. Den nye underside placeres under den side, hvor du højreklikkede.
Se side Her kan du se, hvordan siden bliver vist på internettet.
Op Her kan du flytte en side op.
Ned Her flytter du en side ned.
Vises/Skjules Her kan du afgøre om siden skal vises i Sideoversigten. Sideoversigten er ikke et fast element hos alle webtool-brugere, men den fungerer som en form for site-map over dit website.
Indsæt som link Her kan du indsætte link fra en af dine sider til en anden. Først markerer du den tekst i Arbejdsområdet, der skal fungere som et link på websiden. Herefter højreklikker du på den side i Webtool Stifinder, som pågældende link skal henvise til, og vælger ”Indsæt som link”.
Hvis du ikke markerer noget, men bare sætter markøren et sted i Arbejdsområdet og vælger ”Indsæt som link”, så indsættes et link med sidenavnet på den side du højreklikker på i Webtool Stifinder. Flere funktioner med links.
Checkpoint links Her kan du se hvilke links, der henviser til et andet sted på dine sider. Yderligere forklaring af checkpointlinks.

  

 Tilbage til Webtool Stifinder© Copyright 2004 • time2web • Mariendalsvej 17 • 2000 Frederiksberg • tlf: 3871 0407 • www.time2web.dk • info@time2web.dk