Helptool - en manual til webtool!
Print Mail Webtool Login
English Dansk

 

 Menu

Med Menumodulet kan du opbygge en menu med hoved- og undermenuer. Du kan ændre på placeringer og fjerne og tilføje nye sider. Det er også muligt at lade en enkelt side optræde flere steder i menuen.

Du bestemmer selv hvilke websider, der skal være placeret i din hjemmesidemenu.

Ikke alle hjemmesider har dette modul. I nogle tilfælde vil menuen i stedet være afhængig af sideoversigten.


 Sådan tilføjer du nyt Menupunkt

For at tilføje et nyt menupunkt, skal du først have oprettet den webside, der skal svare til pågældende menupunkt. [Indsæt link til den side hvor man opretter ny side]
Den webside du vil tilføje som menupunkt skal du vælge i arkivsystemet, der er i arbejdsområdet indenfor menumodulet, og altså ikke i din Webtool Stifinder.

Når du har markeret siden, klikker du på ”Nyt Menupunkt” der, hvor du vil tilføje den nye side.
 

Ændre placering
For at flytte rundt på menupunkterne kan du benytte pilene. Pil op flytter menupunktet et niveau op og pil ned flytter et menupunkt et niveau ned.

Fjern menupunkt
For at fjerne et menupunkt klikker du på ikonet til venstre for menupunktet. Denne funktion fjerner kun filen fra menuen. Filen vil stadig være at finde i din Webtool Stifinder.

 © Copyright 2004 • time2web • Mariendalsvej 17 • 2000 Frederiksberg • tlf: 3871 0407 • www.time2web.dk • info@time2web.dk